فیلم زیر طرز کار دستگاه روی تیشرت سفید میباشد

این فیلم صرفا جهت اطلاع مشتریان عزیز نسبت به تفاوت دستگاه ما به سایر شرکت میباشد


برای مشاهده فیلم ها ب کانال آپارات ما مراجعه کنید


https://www.tarheman.com/images/caric/aparat.png